سفارش تبلیغ
صبا

آکوا

شیمی و سرگرمی پنج شنبه 88/5/29 ساعت 12:51 صبح

1 – آتش افروزی                                                                    

 درمقا بل چشم دوستا نتان ، یک ظرف فلزی لعا بی بردا رید. تکه کاغذ ها یی را مچا له کنید ، ودرتشتک بریزید وآن را فوت کنید ، تا شعله ور شوند . اما اصل موضوع عبارت از ان است که شما فبلا و دور از چشم دیگران ، در یک گوشه ی تشتک کلرات پتا سیم قرار داده و در گوشه ی دیگر آن مقداری اسید سولفوریک ریخته اید . ولی برای آنکه واکنش بین آنها  قبل از موعد انجام نشود ، ظرف را به صورت ما یل  نگه دارید . و فقط هنگا م فوت کردن ظرف را افقی بگیرید ، تا آنکه واکنش شیمیا یی سریع بین دو ما ده ی شیمیا یی مزبور سبب ایجا د شعله و سوختن کاغذها گردد .                                                                                                                 

                                                                           

2- عوض کردن رنگ صورت اشخاص

آزمایشگر پس از خاموش کردن چراغها ی اتا ق ، چراغ مخصوص ( چراغ بونزن ) را روشن می کند ، که در زیر نور آن صورت اشخاص به رنگ سبز مایل به بنفش در می آید . راز این آزمایش چیست ؟

ازمایشگر چند دقیقه قبل از اجرای آزمایش در یکی دو سانتیمتر مکعب الکل مقداری زعفران را حل کرده و فتیله تازه ی یک چراغ الکلی را در آن خیس کرده است . اگر این فتیله در یک چراغ الکلی بدون الکل قرار گیرد ، در مدت کوتاهی که روشن است رنگ صورت اشخاص را به رنگ سبز مایل به بنفش در می آورد .

 

3- قیافه ها عوض می شود

 این ازما یش مخصوص شب و یا اتا ق تاریک است .در نور این چراغ الکلی وقتی افراد به فیافه همدیگر نگاه می کنند ، همه تعجب زده می شوند . قیافه ها همه عبوس و ترسناک می شود و افراد به زحمت همدیگر را می شناسند .اما این چراغ الکلی چگونه است ؟

باید قبل ازآ زما یش نمک طعام و خاک رس را به مقدار مساوی مخلوط کرده و بعد از کوبید ن از الک ظریف عبور دهیم ، و یک فتیله را بعد از خیس کردن در الکل یه پودر حاصل خوب آغشته  کنیم ، وقتی چراغ الکلی را با این فتیله روشن کنیم نتیجه همان خواهد شد که گفتیم .

    

دلیل آن این است که سوختن الکل ، نمک طعام و خاک رس به ترتیب به رنگ آبی ، زرد و قرمز خواهد بود که در این روشنایی خاص قیافه اشخاص تغییر می کند . 

 

4- دو لیوان پر ازآب روی یکد یگر                                                                               

آزمایشگر دو لیوان پر از آب رنگی را به حاضران نشان می دهد ، که یکی از آنها به طور معکوس روی دیگری قرار گرفته است . دو لیوان خالی آنها را نیز که روی میز قرار دارند ،به  آنها می سپارد ، تا پر از آب رنگی کند ، و بطور معکوس روی هم قرار دهند .                                                                                                                                    

البته شما باید یکی از لیوان ها را پز از آب کرده و سپس لیوان بعدی را که رنگ دیگری دارد دهانه آنرا با یک کاغذ بپوشا نید به طوری که خوب به دهانه لیوان یچسبد و سپس لیوان فوق را بطور وارونه روی لیوان دیگر قرار داده و حال کاغذ را به آهستگی بیرون می کشیم .                                                                                                                        

                                                                                                                

5- فشار عظیم اتمسفر                                                                                                                                                                                       

 یک ظرف 5 لیتری حلبی فراهم کنید ، که دارای درب پیچی باشد . به طوری که با بستن دهانه اش فضای درون حلبی با بیرون ارتباط نداشته باشد . یک لیوان آب در درون آن بریزید ودر حالی که دهانه اش باز است آن را روی اجاق بجوشانید تا نصف لیوان آب آن بخار شود ، حال ظرف را از روی اجاق برداشته و دهانه اش را محکم ببندید و روی آن آب سرد بریزید . درمدت کوتاهی ظرف به خود می پیچد و خمیده می گردد ، چرا ؟                                                                         

  وقتی آب بخار میشود هوای درون ظرف خالی شده و جای آنرا بخار آب می گیرد ، اگر بخار آب سرد شود به مایع تبدیل شده و خلاء ناقص بوجود می آید که فشار آن نسبت به فشار هوا کمتر است ، و در نتیجه فشار هوا آنرا به داخل می فشارد و ظرف به هم می پیچد .                                                                                                                                   

                                                                                                                               

6- خوردن خرمای مشتعل                                                                                            

نمایشگر از یک بشقاب با چنگال خرما برمی دارد ، و به آن کبریت می زند و خرمای مشتعل رافوت کرده و آنرا می خورد .

و چند خرما به همین ترتیب پشت سر هم نوش جان می کند ، تا تماشاگران شکفت زده شوند .                                       

حال چرا خرما شعله ور شده ؟ زیرا درابتدا یه آن الکل اتیلیک مالیده شده است . و چرا دهانش نمی سوزد ؟ چون چند لحظه خرما مشتعل می ماند ، و پس از فوت کردن گرمای آن جذب خرما شده ، و نمایشگر احساس گرمای شدید و غیر قابل تحمل نمی کند .                                                                                                                                            

 

7- چهار مایع و چهار جسم                                                                                           

یک استوانه مدرج پایه دار به حجم نیم لیتر ، و همچنین جیوه ،تتراکلرید کربن ، آب و بنزین ، هر کدام به حجم 100 میلی لیتر فراهم سازید . و آن گاه گلوله هایی به حجم 5 سانتی متر مکعب از جنس آهن ، نفتالین ، چوب و چوب پنبه آماده کنید

و حال ابتدا جیوه را درون استوانه ریخته و رویش گلوله آهنی را شناور کنید ، سپس روی آن تترا کلرید کربن بریزید و رویش گلوله نفتالین را شناور کنید ، و آن گاه آب بریزید ، و روی آن گلوله چوبی را قرار داده و در پایان بنزین را ریخته و رو یش گلوله چوب پنبه را شناور سازید . در این آزمایش 8 جسم ( 4 مایع و 4 جامد ) روی هم قرار دارند ، زیرا جرم حجمی هر یک از آنها ( به تر تیب از پایین به بالا ) بیشتر از دیگری است .

                                                                              

8- استخوان نرم می شود

یک استخوان ران مرغ را ، پس از آنکه گوشت و چربی آنرا کاملا تمیز کردید ، مدت 5 روز در سرکه ی غلیظ نگه دارید . پس از این مدت آنرا از سرکه خارج کرده بشویید و خشک کنید . این استخوان نرم خواهد شد ، و حالت پلاستیکی به خود خواهد گرفت زیرا میتوان آنرا به هر طرف که بخواهید خم کرده بی آنکه بشکند .

دلیل اینست که در مدت فوق مواد معدنی استخوان درسرکه حل شده و فقط مواد آلی آن باقی می ماند که ( آسیین ) نام دارد که این ماده نرم و قابل انعطاف است .

 

9- تخم مرغ پوست کنده و بطری

آزمایشگر یک بطری نیم لیتری خالی شیر ( دهانه کشاد ) ، و یک تخم مرغ پخته و پوست کنده ، دردست دارد . تخم مرغ را در راس روی دهانه بطری قرار میدهد . البته قطر تخم مرغ از قطر دهانه بطری بزرگ تر است ، ودر بطری فرو نمی رود   آزمایشگر ادعا می کند بدون اینکه فشاری به تخم مرغ وارد کند آنرا درون بطری می کند . و آنگاه یک قطعه کاغذ را مشتعل  کرده درون بطری می اندازد . در حالی که سوختن نزدیک خاموش شدن است تخم مرغ را دردهانه بطری قرار می دهد ، و خود کنار می رود و تخم مرغ بعد تغییر شکل به زور وارد بطری می شود .

دلیل اینست که وقتی کاغذ درون بطری می سوزد ، هوای داخل را گرم کرده و منبسط میشود و مقداری از آن به خارج میرود  با قرار دادن تخم مرغ دردهانه بطری رابطه ی هوای داخل بطری با خارج قطع شده ، و پس از خاموش شدن شعله هوا بتدریج سرد و منقبض می گردد ، و خلإ نسبی بوجود می آید و به علت کمی فشار در داخل بطری فشار هوا به زور تخم مرغ را وارد بطری می کند .

برای این آزمایش باید به نکات زیر توجه داشت :

الف ) تخم مرغ باید خوب پزیده باشد .

ب ) پس از سرد شدن آنرا طوری پوست کنید که بدنه اش خراشیده نشود .

ج ) درلحظه آزمایش آنرا خیس کنید .

د ) تکه کاغذ را در بیرون آتش بزنید و وقتی خوب مشتعل شد آنرا داخل بطری قرار دهید .

 

10- تخم مرغ بالا و پایین می رود

آزمایشگر یک تخم مرغ را درلوله ی شیشه ای پایه دار ( استوانه مدرج ) محتوی آب می اندازد . تخم مرغ ته نشین شده اما بعد از لحظه ای بالا آمده ، و دوباره پایین می رود و این عمل چندین بار انجام می شود .و اما شما چگونه این کار را انجام دهید ؟

دراستوانه مدرج 40 میلی لیتر اسید هیدرو کلریک ریخته وروی آن آب بیفزایید ( تا حدود 7 سانتی متری دهانه ) و تخم مرغ را در آن بیندازید تا شاهد بالا و پایین رفتن مداوم تخم مرغ باشید . ( اگر تخم مرغ به راحتی بالا نیامد مقداری اسید و نمک طعام اضافه کنید ، و اگر تخم مرغ در بالا بماند به مایع فوق مقداری آب بیفزایید تا آزمایش به نحو احسن انجام گیرد .

 

11- تخم مرغ فرمانبر

روی میز آزمایش سه لیوان محتوی مایع زلال قرار دارد ، که آزمایشگر آنها را آب معرفی می کند . وکنار آنها یک تخم مرغ قرار دارد ، وی ادعا می کند این تخم مرغ به فرمان اوست. که اگر دستور دهد تخم مرغ در ته آب قرار خواهد گرفت ، و نوبت بعدی به دستور وی تخم مرغ در روی آب خواهد بود و در نوبت بعد با دستورش تخم مرغ دروسط خواهد ایستاد ! چگونه ؟

یکی از لیوانها باید آب جوشیده سرد باشد ، و دیگری آب نمک غلیظ ( اشباع شده ) و سومی نیز محتوی مقداری کم نمک باشد.

که البته باید آب نمک ها را بعد از تهیه خوب ته نشین شوند ویا آنها را صاف کنیم تا هیچ یک از همدیگر قابل تمیز نباشند .

حال چون جرم حجمی تخم مرغ از آب خالص زیادتر است در آن فرو خواهد رفت ،وچون از آب نمک اشباع شده کمتر است در آن فرو می رود ، ودرسومی شناور می ماند .

 

12- تخم مرغ دربطری !!  

آزمایشگر یک بطری به حاظران نشا ن میدهد ، که داخل آن یک تخم مرغ « با پوست »  داخل آن قرار دارد . عجیب اینکه دهانه ی بطری از تخم مرغ کوچکتر ، و پوست نیز سالم است !

اگر شما بخواهید این کار را انجام دهید ، باید یک تخم مرغ را به مدت 24 ساعت در سرکه غلیظ قرار دهید و توجه داشته باشید که باسد پوست تخم مرغ کاملا نرم شده باشد . و حال شما خواهید توانست تخم مرغ را فرم داده و داخل بطری بیندازید.  که بعد به فرم اولش بر میگردد .

 

13- گلوله ها بالا و پایین می روند !

درون یک استانه مدرج پایه دار  مایع خوشرنگی ریخته شده است ، درون مایع گلوله های سفیدی دیده می شود . این گلوله ها ثابت نیستند و مرتب بالا و پایین می روند .

اگر شما نیز بخواهید این آزمایش را انجام دهید باید :

تعدادی قطعات سنگ مرمر – مقداری نمک خوراکی – 100 میلی لیتر اسید هیدرو کلریک – چند گلوله نفتالین – استوانه پایه دار – مقداری رنگ خوراکی تهیه کرده و قطعات سنگ مرمر را در استوانه قرار دهید ، و اسید را در ظرف ریخته به آن آب اضافه کنید تا پر شود ، حال محلول را به رنگ خوراکی دلخواه ( قرمز- نارنجی- آبی ... ) درآورید ، و چند گلوله نفتالین را درون آن بیندازید . گلوله ته نشین خواهد شد ، آنقدر نمک اضافه کنید وهم بزنید تا گلوله ها به سطح بیایند ، حال هر وقت گلوله ها به سطح بیایند خودبه خود پایین خواهند رفت !!

علت این است که اسید در سنگ مرمر اثر گذاسته و گاز کربنیک آزاد می شود ، این گاز به صورت حباب هایی به دور گلوله  می چسبد و جرم حجمی گلوله ها و حباب های چسبیده به آنها کمتر از محلول خواهد شد و به روی سطح مایع می آیند و وقتی در سطح مایع قرار گرفتند حباب ها به هوا میروند و دوباره گلوله ها به داخل فرو می روند ، و این کار ادامه پیدا میکند .

 


نوشته شده توسط: گروه شیمی


خانه
مدیریت
پست الکترونیک
شناسنامه
 RSS 

:: کل بازدیدها ::
63049


:: بازدیدهای امروز ::
8


:: بازدیدهای دیروز ::
9:: درباره من ::

آکوا

گروه شیمی
هدف این وبلاگ شناسایی و معرفی رشته شیمی آزمایشگاهی به شما عزیزان می باشد

:: لینک به وبلاگ ::

آکوا


:: پیوندهای روزانه::

ترنم [70]
[آرشیو(1)]


:: فهرست موضوعی یادداشت ها::

رنگ ها . مروری بر مواد هوشمند . نانو ذره قدیمی .


:: آرشیو ::

مرداد 1388:: لوگوی دوستان من :::: خبرنامه ::

 

:: وضعیت من در یاهو::

یــــاهـو